Tokat e fshatarëve pa ujë, Veliaj bën tender 250 mijë euro për të vaditur lulishten e deputetëve

2 javë më parë

Kampioni i tenderëve në Bashkinë e Tiranës, Erion Veliaj, tashmë po mendon për “hallet” e deputetëve.  Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit, një institucion që varet direkt nga Bashkia e Tiranës, ka hapur një tender për vaditjen e disa lulishteve. Në dokumente thuhet se vlera e këtij tenderi është 25 000 000 lekë pa TVSH, ose rreth 250 mijë euro.

 

 

Bëhet fjalë për lulishten pranë Parlamentit, ose vendi i pushimit të deputetëve pas seancave të gjata dhe çlodhen në hapësirën e gjelbër aty pranë. Sipas dokumenteve, Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit ka hapur një tender me objekt “ndërtim-montim i rrjetit të ujitës me sprucim”. Nisur edhe nga objekti, nuk bëhet fjalë për sistemet vaditës të fshatrave të Tiranës, atje ku bëhen perimet apo drithërat dhe kanë nevojë urgjente për ujë të pijshëm. Por, sistem vaditës për lulishtet pranë ligjvënësve.

Në dokumente thuhet se bëhet fjalë për ndërtimin e një sistemi ujitje automatik me pus të sipërfaqes 8573 m² në lulishten “Fan Stilian Noli” pranë Parlamentit, ku ky projekt synon të rrisë cilësinë e vaditjes në këtë lulishte. Agjencia e Veliajt shkruan se metoda e vaditjes me spërkatje dhe pika, përbën metodën më të përdorur në frutikulturë, në ortikulturë, në serra dhe fidanishte për të cilat kryesore është kursimi i ujit. Por, në Parlament nuk po rriten perime, drithëra apo pemë frutore, por frymojnë ata që po zhvatin këtë vend!

 

 

Të ngjashme