Veliaj i jep 122 milionë lekë pa garë ricikluesit të vajrave në Vaqarr

2 javë më parë

Nëse Veliaj të afron në tavolinën e bashkëpunëtorëve për ndarjen e parave publike, nuk ke pengesë të marrësh liçenca dhe të fitosh tendera. Ky është rasti i kompanisë Amos sh.a. që e ka zhvendosur aktivitetin nga Mallakstra në Tiranë. Ajo sapo ka fituar tenderin 122 milionë lekë për furnizimin e Bashkisë me shtesa për asfaltin, garë që u hap më 25 gusht 2022. Fondi limit i kontratës është 10.723.500 (dhjetë milionë e shtatëqind e njëzet e tre mijë e pesëqind) lekë pa TVSH dhe financohet nga buxhetit të Bashkisë së Tiranës për vitin 2022. Po nëse i shtojmë edhe TVSH-në shuma shkon mbi 122 milionë lekë (të vjetra)

Tenderi i shënuar me flamur flakë të kuq nga monitoruesi Open Data është me risk të lartë korrupsioni, sepse u zhvillua me vetëm një pjesëmarrës.

 

Miqtë e Klosit bëhen riciklues vajrash 

Por cilët janë përfituesit dhe pse i favorizon Drejtoria e Përgjithshme e Rrugëve dhe Ndriçimit Publik e Bashkisë Tiranë?

AMOS OIL sha zyrtarisht ka pronarë biznesmenët Henri Skënderaj, Hasan Kortoçi, që e zotërojnë me nga 50% të aksioneve. Përveç tregtisë së naftës së Ballshit, kjo kompani ka ngritur dy vitet e fundit një impiant riciklimi në Vaqarr. Ky aktivitet zyrtarisht quhet “Akumulim, grumbullim, transportim, ruajtje, riciklim dhe modifikim strukturor të vajrave lubrifikantë të përdorur, i distilateve të pirolizave dhe mbetjeve të hidrokarbureve me destinacion prodhimin e bitumit dhe derivateve të tij (vaj, graso etj).

Impianti në Vaqarr filloi në kohën e ministrit Lefter Koka dhe morën lejet përkatëse nga ish-ministri Blendi Klosi me të cilin pronarët kanë miqësi dhe sigurisht nga kryebashkiaku Veliaj. Pas kësaj, Amos sh.a. që nxin Vaqarrin me mbetjet e vajrave dhe bitumit, është bërë klient i kryebashkiakut Veliaj.

Qëllimi është riciklimi, po në realitet kjo pikë më tepër funksionon si përpunues i bitumit për asfalt. Pra më tepër ndot ambientin duke marrë leje “riciklimi”.  Aktivitetin monopol të kësaj kompanie e ndihmon kryebashkiaku Veliaj që i ka përjashtuar të gjithë prodhuesit e materialeve bituminoze për asfalt. Kompania ulet e vetme në tavolinën e prokurimit me Veliajn dhe lidh “marrëveshje kuadër”. Objekti i kontratës është “Blerje materiale ndihmëse për prodhim dhe shtrim asfalti”.

Si u favorizua Amos sh.a. nga Veliaj?

Tenderi zhvillohet me vetëm një operator Ekonomik dhe i përzgjedhuri është Amos sha. Pse? Kjo “shpjegohet” në një nen të kontratës. “AK-ja disponon një impiant për prodhimin e asfaltit, ku aditivi dhe oksidi janë materiale të domosdoshme për prodhimin e tij. Gjithashtu, prajmeri është një element tjetër kryesor për shtrimin e asfaltit. Duke u nisur nga vetë dinamika e veprimtarisë, e cila dikton nevojën për prajmer edhe në disa vende e kantiere në të njëjtën kohë, që ndodhen në largësi të konsiderueshme nga njëri-tjetri për shkak të territorit të gjerë ku operon AK (territori i Bashkisë Tiranë), se vetëm marrëveshja kuadër me një operator ekonomik është e përshtatshme. Për shkak të arsyeve teknike dhe organizative të përmendura më lart, ku lëvrimi i mallit nga operatorë të ndryshëm nuk është i favorshëm, sepse do t’i shkaktonte vështirësi AK-së duke u shoqëruar me kosto shtesë, vonesa në kryerjen e furnizimit”

Si kështu, vetëm kompania e përzgjedhur i dika rrugët e Tiranës? Sa është kostoja e transportit deri në kantier dhe pse operatorët e tjerë nuk munden ta përballojnë këtë?

Kontrata si “çek i bardhë”

Kontrata e qepur shkel e shko nuk përpiqet t’a mbulojë abuzimin. Kështu në pjesën e loteve përshkruhet se nuk ka të tilla. Kjo do të thotë se sasia e furnizuar duhet bërë njëherësh, por në të njëjtën kohë pretendohet se materialet duhen sjellë në disa kantiere dhe në kohë të ndryshme.

Një pasaktësi tjetër është se kontrata është e vlefshme për 150 ditë, ndërsa periudha e furniznimit për 1 vit. Nga ana tjetër kontrata është si një “çek i bardhë” për ziftin e zi. Aty nuk ka asnjë të dhënë mbi sasinë e mallit që duhet furnizuar dhe asnjë çmim për njësi në kontratën e ofruar fituesit Amos Sha.

Pra, është fat i madh të kesh miq Veliajn dhe Blendi Klosin.

©Copyright Gijotina.com

Ky artikull është ekskluziv i Gijotina.com, gëzon të drejtën e autorësisë sipas Ligjit Nr. 35/2016, “Për të drejtat e autorit dhe të drejtat e lidhura me to”. Shkrimi mund të ripublikohet nga mediat e tjera vetëm duke cituar Gijotina.com dhe në fund të vendoset linku i burimit, në të kundërt çdo shkelës do të mbajë përgjegjësi sipas Nenit 178 të Ligjit Nr/ 35/2016.

Të ngjashme